www.nederlanders.fr

Het netwerk van, voor en door Nederlandstaligen in Frankrijk

Berekening en woonlandfactor 2019 aangepast (0.8316)

Beste mensen.

Na een WOB verzoek, diverse brieven aan CAK, parlement en de minister van Volksgezondheid, waarin ik om uitleg vroeg over de berekening van de woonlandfactor, in het licht van de verschuiving van onderdelen van de zorg naar de gemeenten, kreeg ik recent antwoord.
De wijze van berekening en daarmee de woonlandfactor worden aangepast. 't Is niet mijn verdienste maar misschien heb ik eraan bijgedragen, zo denk ik maar.

De rekenmethode is nu (iets) minder natte vingerwerk.

Staatscourant 30 oktober 2018

Weergaven: 1369

Tags: (Klik voor berichten in dezelfde rubriek) 20181108, Geldzaken, Overheid

Reactie van Theodora Besse op donderdag


Zie dit bericht dd. 5 november jl. Misschien heeft jouw veelvuldige correspondentie Henk, er inderdaad aan bijgedragen.


Reactie van Max Boret op donderdag

In principe zou je er van uit mogen gaan dat je in Frankrijk 83,16% verzekerd mag zijn basisverzekering in Nederland, immers de bijdrage is ook 83,16% van de Nederlandse basisverzekering, hoewel mijn zoon in Nederland voor veel minder, dan het door de Staat vastgestelde bedrag, verzekerd is.

Reactie van Piet van Wilpen op donderdag

Henk, jouw actie(s) waren mij onbekend. Desalniettemin, ze zullen er zeker wel hebben bijgedragen aan de bijstelling van de, voorgestelde, berekening voor 2019.
Derhalve dank.
Jouw bericht is voor mij een bevestiging van mijn veronderstelling dat gerotzooi om de woonlandfactor te bepalen hier de boventoon is.
In tijd van (ruim) 1 jaar, (afgerond) 10% meer en 10% minder.
Er is geen actuaris te vinden die deze schommeling kan verklaren of verantwoorden.
In een ander draadje heb ik aangekondigd eventueel een WOB verzoek, dienaangaande, in te dienen.
Ik lees hier dat jij ook al een WOB verzoek gedaan hebt. Mijn vraag is, op welke grond(en) heb jij het verzoek ingediend?
Dit om een mogelijke afwijzing, vanwege herhaalde vraagstelling, te voorkomen.
En, heb je de Wet Langdurige Zorg ook in mogelijke, voorgestelde, berekeningen opgenomen?

Jij noemt het (iets) minder natte vingerwerk.
Mijn mening blijft onveranderlijk. Het is eerder onbehoorlijk bestuur.
En roep, vooruitlopend aan mogelijke bijstelling, iedere verdragsgerechtigde op (in Frankrijk ruim 8600) om in 2019, na ontvangst van de aanslag of voorlopige afrekening, bezwaar aan te tekenen tegen de gevolgde berekeningswijze.
We hebben nog 10 maanden om een juiste formulering daarvoor op te stellen.

Reactie van Jeannette op donderdag

Nee Max, in principe mag je ervan uitgaan dat dezelfde zorg in Frankrijk 0,8316 kost van wat er in Nederland voor betaald wordt.

Reactie van Rob van Schijndel op vrijdag
Twee maanden geleden heb ik ook een bezwaarschrift ingediend tegen de woonlandfactor 2017 / jaarafrekening 2017. Reactie ontvangen dat ze er binnen twee maanden op reageren.

Maar gelukkig is daar inderdaad de nieuwe rekenmethode. Zodra ik een antwoord heb op het ingediende bezwaarschrift, zal ik dat delen op dit forum.
Reactie van Max Boret op vrijdag

@Jeanette, waarom wordt er dan vermeld dat je 83,16% van het (door het CAK vastgestelde) bedrag van de basisverzekering moet betalen.

In dat geval mag je er toch van uitgaan dat je in Frankrijk 83,16% van de Nederlandse basisverzekering aan zorg krijgt.

Reactie van Henk Spit op vrijdag

@Piet van Wilpen, Ik zal je de desgewenst de hele correspondentie sturen. 't Is wat te veel om dit allemaal op het forum te zetten.

Moet eerst een vriend van je worden;)

Reactie van Piet van Wilpen op vrijdag

Dat stel ik zeer op prijs Henk. Ik lees dat Rob van Schijndel ook al een bezwaarschrift heeft ingediend.
Wellicht dat Rob kan aangeven of hij in dat bezwaarschrift ook is ingegaan op de wijze van berekening en de vastgestelde percentage's. Als dat zo is, kunnen we beter even de termijn afwachten.
Anders maak ik graag gebruik van je aanbod. Uiteraard met mijn toezegging dat ik daar zeer zorgvuldig mee zal omgaan.
Ik stuur je een vriendschapsverzoek.
Nogmaals dank.

Reactie van Piet van Wilpen op vrijdag

Tijdens het schrijven van mijn voorgaande reactie werd mijn echtgenote gebeld door een medewerkster van het CAK.
Ik had bezwaar ingediend omdat met sommige inhoudingen geen rekening is gehouden in de voorlopige aanslag. 
Ik kreeg antwoord, gedateerd 29 oktober 2018, dat zij dat bezwaarschrift in behandeling zouden nemen en uiterlijk 7 februari 2019 hier antwoord op zouden geven.
De medewerkster berichtte ons nu dat zij inderdaad een fout hebben gemaakt en deze zullen herstellen.
Ik vind deze snelle reactie toch ook wel een compliment waard! Vandaar deze aanvulling op mijn voorgaande reactie.

Reactie van Rob van Schijndel op vrijdag
Ik heb bezwaar aangetekend tegen de berekening van de woonlandfactor.

Hieronder is plaats voor een reactie. Blijf bij het onderwerp. Wees constructief en vriendelijk. Uw kennis en ervaring worden op prijs gesteld.

Bent u de plaatser van dit bericht? Reageer dan ajb op de gegeven reacties en adviezen. Het kan geen kwaad om mensen te bedanken voor hun welgemeende reacties. Onze huisregels ...

Je moet lid zijn van www.nederlanders.fr om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van www.nederlanders.fr

-

Infofrankrijk

Advertenties

© 2018   Gemaakt door: Anton Noë.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Privacybeleid  |  Algemene voorwaarden